Diensten

We zijn gespecialiseerd in uitwerken van opmetingen bestaande toestanden, bouwaanvragen, uitvoeringsdossiers, meetstaten, bestek, verkoopplannen,…..
Naast het teken/modelleerwerk bieden we ook 3D visualisaties, walktroughs en binnenkort virtual reality aan. Dit laatste bied u de mogelijk om als het ware het nog uit te voeren project te betreden en te beleven.

Revit modeling – Bim Consultancy

Voor het tekenwerk maken we gebruik van Revit. Daarbij is onmiddellijk de meetstaat gelinkt en is een 3D model beschikbaar.
In samenwerking met  Rudi Van Thienen begeleiden wij u in het opstellen van uw BIM-traject. Dit gaat van het opmaken van een BIM-protocol, tot het opbouwen van uw bibliotheken, families en templates.

Het modelleren van uw projecten gebeurd in samenwerking met Rudi Van Thienen en dit in overeengekomen planning en werkmethode voor zowel architectuur, stabiliteit en ook technieken.

Tevens maken we ook gebruik van Navisworks om afzonderlijk BIM-modellen samen te voegen tot één algemeen model om zo “Clash Detections” uit te voeren. Clash Detectie geeft u de mogelijk om modelleerfouten op te sporen en dit te communiceren naar het projectteam.

Naast het BIMMEN kunnen we ook projecten uitwerken in AutoCAD en/of AutoCAD Architecture.

Voor zowel Revit als AutoCAD maken we gebruik van verschillende versie 2017, 2018, of 2019 versie.

Stabiliteit en MEP

De constructie van uw project valt of staat heel letterlijk met de stabiliteit.

Hier werken we studies uit voor studiebureau’s op basis van de aangeleverde data. Zowel de bekistingsplannen als de wapeningsplannen worden met zorg en kennis van zaken uitgetekend. Hieraan gekoppeld kunnen wij u eveneens de buigstaten en wapeningsborderellen voorzien, alsook een gedetailleerde betonmeetstaat.

Hiervoor maken we gebruik van Revit Structure.

Tevens kunnen we ook zelf studies uitrekenen in samenwerking met onze ingenieurs, die ook de nodige plaatsbezoeken doen tijdens uitvoeringsfase van uw projecten.

Sinds enige tijd bieden we ook het modelleren van MEP aan (HVAC, Sanitair, Elektro), en dit met behulp van Stabicad van Stabiplan .

Bestek en meetstaat

Voor de opmaak van bestek en meetstaat kan de keuze gemaakt worden tussen de C3A-Extensies of  Geo-IT LastenboekLink . Tevens kunnen we ook een controle meetstaat op maken om uw Revit-model aan de hand van gepersonaliseerde (controle)schedules na te zien voor aanbesteding.

Overeenkomst

Dit alles kan u aangeboden worden tegen een forfaitaire prijs, als voor beide partijen de opdracht overzichtelijk is. Indien de opdracht minder afgebakend kan worden, kan er gekozen worden om de opdracht in regie uit te voeren. Meer- of minwerken worden, met wederzijds akkoord, tijdens en/of aan het einde van de opdracht verrekend. Op overeengekomen tijdstippen zal een tussentijdse factuur opgemaakt worden zodat u als opdrachtgever overzicht behoud op de geleverde prestaties.